Woestijn en water
Poort tot inspiratie en leven
Laatste nieuws
Woestijn en water
woestijn_en_water-4003001.jpg
Zien wat echt is achter het beeld dat 'waarheid' wordt genoemd. Dat is de kern van de gedichten in deze bundel.
De in december 2010 verschenen gedichtenbundel Het geheim tussen ons mensen zoekt - en vindt - die achter de 'werkelijkheid' verborgen echtheid. De gedichten nemen de lezer mee op een ontdekkingsreis naar het wezen van relaties tussen mensen. Geboorte, ontmoeting en expansie, neergang en onthechting en tot slot dood zijn thema's die hierin naar voren komen.
Het geheim tussen ons mensen geeft zicht op hetgeen echt is achter de werkelijkheid van alledag. Index.

De gedichtenbundels zijn te bestellen bij uitgeverij Freemusketeers.

De gedichtenbundel Wolken kunnen niet sterven is een bundel over-leven en over-lijden. In zijn tweede gedichtenbundel zet Poul Gelderloos de tegenpolen van leven en dood tegenover elkaar. Hij zoekt - en vindt - het leven door de dood heen. Alsof dood niet meer bestaat. De auteur geeft een verdieping op het thema leven en dood dat in zijn eerdere bundel Het geheim tussen ons mensen slechts is aangestipt. Hij laat zien dat leven niet het begin is en dood niet het einde. Index.

Deze gedichtenbundel is op 23 juni 2012 verschenen.

Laatste gedicht
Stuur een e-mail om elke twee weken een nieuw gedicht te ontvangen
Over Poul Gelderloos
Gedichten
woestijn_en_water-4002001.jpg
Archief
Verschenen op 23 juni 2012:
dichtbundel 'Wolken kunnen niet sterven'